กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส
กรินดาวิค
1
2
เคฟลาวิค
ไอเอฟ เวสตรี
2
2
เบรย์ดาบลิค
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
1
3
เคฟลาวิค
กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส
3
1
เบรย์ดาบลิค
กรินดาวิค
4
0
ไอเอฟ เวสตรี
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
0
1
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
กรินดาวิค
2
3
กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส
เบรย์ดาบลิค
0
5
กรินดาวิค
ไอเอฟ เวสตรี
1
0
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
เคฟลาวิค
1
4
เคฟลาวิค
กรินดาวิค 1
3
3
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส
1
0
เบรย์ดาบลิค
ไอเอฟ เวสตรี 1
1
1
เบรย์ดาบลิค
เคฟลาวิค
ไอเอฟ เวสตรี
กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
วาลูร์ เรย์ยาวิค
ฟีลเคียร์
4
0
เฟรม เรย์จาวิค
ฟีลเคียร์
3
2
วาลูร์ เรย์ยาวิค
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
7
1
ไออาร์ เรกยะวิก
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค 1
4
2
เฟรม เรย์จาวิค 1
ไออาร์ เรกยะวิก
1
2
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
วาลูร์ เรย์ยาวิค
2
0
ฟีลเคียร์
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
4
0
วาลูร์ เรย์ยาวิค
เฟรม เรย์จาวิค
2
1
ฟีลเคียร์ 1
ไออาร์ เรกยะวิก
0
1
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
2
1
ฟีลเคียร์
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
3
0
ไออาร์ เรกยะวิก
วาลูร์ เรย์ยาวิค
3
6
เฟรม เรย์จาวิค
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
2
2
ไออาร์ เรกยะวิก
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
เฟรม เรย์จาวิค
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
เอชเค โคปาโวกค์
เคอาร์ เรย์ยาวิค
2
3
ฟจอลเนอร์
เอชเค โคปาโวกค์
3
0
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
ธอร์ อคูเรย์รี่
1
5
เอชเค โคปาโวกค์
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
2
2
ฟจอลเนอร์
เคอาร์ เรย์ยาวิค
1
6
ธอร์ อคูเรย์รี่
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
5
1
เคอาร์ เรย์ยาวิค
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
3
1
ฟจอลเนอร์
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
1
1
เอชเค โคปาโวกค์
ธอร์ อคูเรย์รี่
0
2
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก 1
ฟจอลเนอร์
0
3
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
เอชเค โคปาโวกค์
4
0
ธอร์ อคูเรย์รี่
เคอาร์ เรย์ยาวิค
4
0
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
เคอาร์ เรย์ยาวิค
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ธอร์ อคูเรย์รี่
ฟจอลเนอร์
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
เคเอ อคูเรย์รี่
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง 1
2
3
เคเอ อคูเรย์รี่
Dalvik Reynir 1
3
1
อัคราเนส
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
5
2
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
เลคเนียร์ เรกยะวิก
3
3
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
4
1
เคเอ อคูเรย์รี่
อัคราเนส 1
2
1
Dalvik Reynir
เลคเนียร์ เรกยะวิก
0
5
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
เลคเนียร์ เรกยะวิก
3
3
อัคราเนส
Dalvik Reynir
6
0
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
เคเอ อคูเรย์รี่
1
1
อัคราเนส
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
1
1
Dalvik Reynir
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
0
5
เลคเนียร์ เรกยะวิก
อัคราเนส
1
2
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
Dalvik Reynir
เลคเนียร์ เรกยะวิก
เคเอ อคูเรย์รี่