รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
ฮอง อันห์ ยาลาย
ทันห์ เฮาห์ เอฟซี
บินห์ดินห์
กวาง นัม
ฮองลินห์ ฮาตินห์
คองเอ็น เนนเดน เอฟซี
เดอะ คอง
ไฮฟอง เอฟซี
บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง
โฮจิมินห์ซิตี้
นัม ดินห์ เอฟซี
ซงลาม เหงะอาน
ฮานอย ทีแอนด์ที
Khatoco Khanh Hoa