รอบที่ 28
เวลา ทีม เต็ม
อัล-จีล(เยาวชน)
อุฮุด(เยาวชน)
อัล-ไฟซาลี่ฮาร์ฮัช(เยาวชน)
Al-Orubah Youths
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน)
อัล-ฮิลาล(เยาวชน)
อัล-นาเซอร์(เยาวชน)
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน)
อัล-ทาวอน(เยาวชน)
Al Khaleej Youths
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน)
Al Hazm Youths
อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
อัล อาห์ลี(เยาวชน)
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน)
อัล-ชาบับ(เยาวชน)
Jeddah Youth
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน)