รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
Al-Ameade
อัลนาจม่า(ซาอุฯ)
โอฮูด มีดินา
Al-Trgee
Al-Jndal
อัล-ราเบีย จิดดาห์
อัล-ไคซูมาห์
ฮาเจอร์
อัล-อราบี(ซาอุฯ)
อัล บูกาย์รียาห์
อัล-จาบาลีน
อัล บาเดน
อัล กาดาซิย่า
อัล ซาฟา(ซาอุฯ)
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ)
อัล โอลูบัช
Al Kholood
อัล-อดาลห์