รอบที่ 24
เวลา ทีม เต็ม
อัล โอรูบา(เอมิเรตส์)
อัล ไทด์
Gulf Heroes FC
อัล รัมซ์
Gulf United FC
ดิบา ฟูไจรัช
อัล อราบี
ดูบา อัลฮัสซัน
อัล ด๊าฟร่า
อาห์ลี อัล ฟูจารัช
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า
แมสฟุท
อัล ทาวอน(เอมิเรตส์)
City Club
อัล ฮัมริยา
มาซาฟี่