รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
ดูบา อัลฮัสซัน
อัล ทาวอน(เอมิเรตส์)
1
2
มาซาฟี่
Dubai United 3
3
3
แมสฟุท
City Club
2
1
อัล อราบี
อัล โอรูบา(เอมิเรตส์)
2
2
อาห์ลี อัล ฟูจารัช
อัล ไทด์
2
1
อัล ฮัมริยา
Gulf United FC 1
3
0
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า
Gulf Heroes FC
3
2
อัล รัมซ์
ดิบา ฟูไจรัช
เลื่อน