กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
คลับ แอฟริเคน 1
อัล ฮิลาล (ลิเบีย)
3
1
ราจา คาซ่าบารานก้า แอธเลติก
เอล อิสไมลี่
1
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เอล อิสไมลี่
อัล ฮิลาล (ลิเบีย)
4
0
คลับ แอฟริเคน
ราจา คาซ่าบารานก้า แอธเลติก
0
2
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
คลับ แอฟริเคน
เอล อิสไมลี่
2
2
ราจา คาซ่าบารานก้า แอธเลติก
อัล ฮิลาล (ลิเบีย)
0
0