ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
เวียดนาม (ยู19)
ไทย(ยู19)
1
1