เวลา ทีม เต็ม
แองกวิลา
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
0
0
หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
1
1
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา 1
0
0
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
แองกวิลา
1
1