เวลา ทีม เต็ม
ปารากวัย
เปรู 1
0
0
โคลัมเบีย
เวเนซุเอลา
1
0
อาร์เจนตินา
เอกวาดอร์
1
0
อุรุกวัย
ชิลี
3
1
บราซิล
โบลิเวีย
5
1
โบลิเวีย 1
อาร์เจนตินา
0
3
เอกวาดอร์
อุรุกวัย
2
1
เวเนซุเอลา
ปารากวัย
1
0
ชิลี
โคลัมเบีย
0
0
เปรู
บราซิล
0
1
โคลัมเบีย 1
อุรุกวัย
2
2
อาร์เจนตินา
ปารากวัย
1
0
โบลิเวีย
เอกวาดอร์
1
2
ชิลี
เปรู
2
0
บราซิล
เวเนซุเอลา
1
1
เวเนซุเอลา
ชิลี 1
3
0
ปารากวัย
โบลิเวีย
1
0
เอกวาดอร์
โคลัมเบีย
0
0
อุรุกวัย
บราซิล
2
0
เปรู
อาร์เจนตินา
0
2
โบลิเวีย
เปรู
2
0
เวเนซุเอลา
เอกวาดอร์
0
0
โคลัมเบีย
บราซิล
2
1
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
0
2
ชิลี 1
ปารากวัย 1
0
0
ปารากวัย
โคลัมเบีย
0
1
อุรุกวัย
โบลิเวีย
3
0
เอกวาดอร์
ชิลี
1
0
บราซิล 1
อาร์เจนตินา
0
1
เปรู
เวเนซุเอลา
1
1
โบลิเวีย
เวเนซุเอลา
อุรุกวัย
ปารากวัย
อาร์เจนตินา
ชิลี
เปรู
โคลัมเบีย
บราซิล
เอกวาดอร์
เอกวาดอร์
เปรู
เวเนซุเอลา
อุรุกวัย
โคลัมเบีย
อาร์เจนตินา
ปารากวัย
บราซิล
ชิลี
โบลิเวีย
โบลิเวีย
โคลัมเบีย
เอกวาดอร์
ปารากวัย
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ชิลี
บราซิล
เปรู
อุรุกวัย
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
ปารากวัย
เวเนซุเอลา
โคลัมเบีย
ชิลี
อาร์เจนตินา
โบลิเวีย
บราซิล
เปรู
ปารากวัย
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
โคลัมเบีย
เวเนซุเอลา
บราซิล
เอกวาดอร์
โบลิเวีย
เปรู
ชิลี
โบลิเวีย
ปารากวัย
โคลัมเบีย
เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
เปรู
ชิลี
เวเนซุเอลา
บราซิล
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
เวเนซุเอลา
ปารากวัย
ชิลี
บราซิล
โคลัมเบีย
เปรู
โบลิเวีย
อุรุกวัย
อาร์เจนตินา
โบลิเวีย
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
เปรู
โคลัมเบีย
ปารากวัย
อาร์เจนตินา
บราซิล
ชิลี
เอกวาดอร์
เอกวาดอร์
บราซิล
ปารากวัย
อุรุกวัย
ชิลี
อาร์เจนตินา
โคลัมเบีย
เปรู
เวเนซุเอลา
โบลิเวีย
โบลิเวีย
ชิลี
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
โคลัมเบีย
บราซิล
ปารากวัย
เปรู
เอกวาดอร์
โคลัมเบีย
โบลิเวีย
อุรุกวัย
เปรู
บราซิล
ชิลี
ปารากวัย
เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
เวเนซุเอลา
โบลิเวีย
บราซิล
เวเนซุเอลา
โคลัมเบีย
เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
ชิลี
อุรุกวัย
เปรู
ปารากวัย