คัดเลือกรอบ2
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
กาตาร์
อัฟกานิสถาน 1
8
1
คูเวต 1
อินเดีย
0
1
อินเดีย
กาตาร์
0
3
อัฟกานิสถาน
คูเวต
0
4
กาตาร์
คูเวต
3
0
อัฟกานิสถาน
อินเดีย
0
0
อินเดีย
อัฟกานิสถาน
1
2
คูเวต
กาตาร์
1
2
อินเดีย
คูเวต
อัฟกานิสถาน
กาตาร์
กาตาร์
อินเดีย
คูเวต
อัฟกานิสถาน
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ญี่ปุ่น
เมียนมาร์
5
0
ซีเรีย
เกาหลีเหนือ
1
0
เมียนมาร์
เกาหลีเหนือ
1
6
ซีเรีย
ญี่ปุ่น
0
5
ญี่ปุ่น
เกาหลีเหนือ
1
0
เมียนมาร์
ซีเรีย
1
1
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
0
3
ซีเรีย
เมียนมาร์ 1
7
0
เมียนมาร์
ญี่ปุ่น
เกาหลีเหนือ
ซีเรีย
ญี่ปุ่น
ซีเรีย
เกาหลีเหนือ
เมียนมาร์
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
5
0
ไทย
จีน
1
2
สิงคโปร์
ไทย
1
3
จีน
เกาหลีใต้
0
3
เกาหลีใต้
ไทย
1
1
สิงคโปร์
จีน
2
2
จีน 1
สิงคโปร์
4
1
ไทย
เกาหลีใต้
0
3
จีน
ไทย
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้
จีน
ไทย
สิงคโปร์
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
มาเลเซีย
คีร์กีซสถาน
4
3
โอมาน
จีน-ไต้หวัน
3
0
จีน-ไต้หวัน
มาเลเซีย
0
1
คีร์กีซสถาน
โอมาน
1
0
จีน-ไต้หวัน
คีร์กีซสถาน 1
0
2
โอมาน
มาเลเซีย
2
0
มาเลเซีย
โอมาน
0
2
คีร์กีซสถาน
จีน-ไต้หวัน
5
1
จีน-ไต้หวัน
โอมาน
คีร์กีซสถาน
มาเลเซีย
มาเลเซีย
จีน-ไต้หวัน
โอมาน
คีร์กีซสถาน
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
เติร์กเมนิสถาน
อุซเบกิสถาน
1
3
อิหร่าน
จีน-ฮ่องกง
4
0
จีน-ฮ่องกง
เติร์กเมนิสถาน
2
2
อุซเบกิสถาน
อิหร่าน
2
2
จีน-ฮ่องกง
อุซเบกิสถาน
0
2
อิหร่าน
เติร์กเมนิสถาน
5
0
อุซเบกิสถาน
จีน-ฮ่องกง
3
0
เติร์กเมนิสถาน
อิหร่าน
0
1
จีน-ฮ่องกง
อิหร่าน
อุซเบกิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
จีน-ฮ่องกง
อิหร่าน
อุซเบกิสถาน
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
0
2
อิรัก
อินโดนีเซีย
5
1
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
1
1
เวียดนาม
อิรัก
0
1
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
1
0
อิรัก
ฟิลิปปินส์
1
0
ฟิลิปปินส์
อิรัก
0
5
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
0
3
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
อิรัก
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
อิรัก
เวียดนาม
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
ทาจิกิสถานบุรุนดี
จอร์แดน
1
1
ซาอุดีอาระเบีย
ปากีสถาน
4
0
ปากีสถาน
ทาจิกิสถานบุรุนดี
1
6
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
0
2
ปากีสถาน
จอร์แดน
0
3
ซาอุดีอาระเบีย
ทาจิกิสถานบุรุนดี
1
0
ทาจิกิสถานบุรุนดี
ซาอุดีอาระเบีย
1
1
จอร์แดน
ปากีสถาน
7
0
ปากีสถาน
ซาอุดีอาระเบีย
จอร์แดน
ทาจิกิสถานบุรุนดี
ทาจิกิสถานบุรุนดี
ปากีสถาน
ซาอุดีอาระเบีย
จอร์แดน
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เนปาล
4
0
เยเมน
บาห์เรน
0
2
เนปาล
เยเมน
0
2
บาห์เรน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
0
2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เยเมน
2
1
เนปาล
บาห์เรน
0
5
บาห์เรน
เนปาล
3
0
เยเมน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
0
3
เนปาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บาห์เรน
เยเมน
เยเมน
เนปาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บาห์เรน
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ
7
0
เลบานอน
ปาเลสไตน์
0
0
บังกลาเทศ
เลบานอน
1
1
ปาเลสไตน์
ออสเตรเลีย
0
1
ออสเตรเลีย
เลบานอน
2
0
ปาเลสไตน์
บังกลาเทศ
5
0
เลบานอน
ออสเตรเลีย
0
5
บังกลาเทศ
ปาเลสไตน์ 1
0
1
บังกลาเทศ
ออสเตรเลีย
ปาเลสไตน์
เลบานอน
ออสเตรเลีย
ปาเลสไตน์
เลบานอน
บังกลาเทศ