รอบที่ 26
เวลา ทีม เต็ม
ตูราน โตวูซ
Araz Nakhchivan
3
1
เอฟเคคาปาร์สคันก่า
เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู
คาราบัค
ซีล่า เอฟเค
ซาบาห์ เอฟเค
เอฟเค กาบาล่า
ซาบาลี
สแตนดาร์ด ซัมเควียท