เวลา ทีม เต็ม
จีน-ฮ่องกง (ญ)
เนปาล ( ญ )
1
3
จีน-ฮ่องกง
ลีก ฮ่องกงซี
3
4