ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
เคนยา (ยู 23)
ซูดานใต้(ยู 23)
1
0