เวลา ทีม เต็ม
ญี่ปุ่น
จีน-ฮ่องกง
6
0
จีน
เกาหลีใต้
0
3
เกาหลีใต้
จีน-ฮ่องกง
3
0
ญี่ปุ่น
จีน
0
0
จีน
จีน-ฮ่องกง
1
0
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
3
0