รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
มาเลเซีย(ยู 20)
สิงคโปร์ (ยู 20)
3
0
ลาว (ยู 20)
เมียนมาร์(ยู 20)
0
4
สิงคโปร์ (ยู 20)
ลาว (ยู 20)
1
2
มาเลเซีย(ยู 20)
เมียนมาร์(ยู 20)
1
2
ลาว (ยู 20)
มาเลเซีย(ยู 20)
3
7
เมียนมาร์(ยู 20)
สิงคโปร์ (ยู 20)
2
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เวียดนาม (ยู20)
กัมพูชา (ยู 20)
5
0
บรูไนดารุสซาลาม(ยู20)
ไทย (ยู 20)
0
7
เวียดนาม (ยู20)
ไทย (ยู 20)
1
1
บรูไนดารุสซาลาม(ยู20)
กัมพูชา (ยู 20)
2
1
ไทย (ยู 20)
กัมพูชา (ยู 20)
7
0
เวียดนาม (ยู20)
บรูไนดารุสซาลาม(ยู20)
6
0