รอบรองชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
ซิลเคบอร์ก
เฟรเดอริเซีย
นอร์ดเจลแลนด์
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
เฟรเดอริเซีย
ซิลเคบอร์ก
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
นอร์ดเจลแลนด์