รอบรองชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
อัล ซัลมิย่า
อัล-ทาดามอน(คูเวต) 1
3
0
อัล คาดเซีย 1
อัล-อราบิคลับ (คูเวต)
2
1