เพลย์ออฟ
รอบที่ 3
เวลา ทีม เต็ม
เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ)
สคอฟรูนเด่ ไอเอฟ (ญ)
ซันดบี้บีเค(ญ)
วาลเด้ (ญ)
วิดเบิร์ก เอสเอฟ (ญ)
Solrod (W)