เวลา ทีม เต็ม
จีน-ฮ่องกง
กวางตุ้ง
2
0
กวางตุ้ง
จีน-ฮ่องกง
3
1