กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ปากีสถาน ยู19
คูเวต ยู19
1
2
ปาเลสไตน์ ยู19
โอมาน(ยู 19)
1
0
คูเวต ยู19
อิรัก(ยู 19)
1
1
ปากีสถาน ยู19
ปาเลสไตน์ ยู19
1
5
อิรัก(ยู 19)
ปากีสถาน ยู19
3
0
โอมาน(ยู 19) 1
คูเวต ยู19
0
3
ปาเลสไตน์ ยู19
อิรัก(ยู 19)
1
3
โอมาน(ยู 19)
ปากีสถาน ยู19 1
1
0
คูเวต ยู19
ปาเลสไตน์ ยู19
3
3
โอมาน(ยู 19)
อิรัก(ยู 19) 1
3
3
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เยเมน (ยู 19)
เติร์กเมนิสถาน(ยู 19) 1
2
1
กาตาร์(ยู 19)
ศรีลังกา(ยู 18)
5
1
ศรีลังกา(ยู 18)
เยเมน (ยู 19)
0
3
กาตาร์(ยู 19) 1
เติร์กเมนิสถาน(ยู 19)
4
1
เติร์กเมนิสถาน(ยู 19)
ศรีลังกา(ยู 18) 2
4
2
กาตาร์(ยู 19)
เยเมน (ยู 19)
1
1
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
ซีเรีย ยู19
เลบานอน ยู19
1
1
ทาจิกิสถาน(ยู 19)
มัลดีฟส์ (ยู19)
9
0
มัลดีฟส์ (ยู19)
ซีเรีย ยู19
2
3
เลบานอน ยู19
ทาจิกิสถาน(ยู 19)
0
1
เลบานอน ยู19
มัลดีฟส์ (ยู19) 1
2
0
ทาจิกิสถาน(ยู 19)
ซีเรีย ยู19
1
0
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 19)
เนปาล(ยู 18)
4
0
อิหร่าน (ยู 19)
คีร์กิสถาน ยู19
3
0
คีร์กิสถาน ยู19
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 19)
2
0
อิหร่าน (ยู 19)
เนปาล(ยู 18)
4
0
คีร์กิสถาน ยู19
เนปาล(ยู 18)
0
0
อิหร่าน (ยู 19)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 19)
2
0
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
จอร์แดน(ยู 19)
ภูฎาน (ยู18)
3
0
บาห์เรน (ยู 19)
บังคลาเทศ(ยู 18)
3
0
บังคลาเทศ(ยู 18)
จอร์แดน(ยู 19)
1
1
บาห์เรน (ยู 19)
ภูฎาน (ยู18)
4
0
บังคลาเทศ(ยู 18)
ภูฎาน (ยู18)
1
2
บาห์เรน (ยู 19)
จอร์แดน(ยู 19)
1
1
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
อุซเบกิสถาน(ยู19)
อินเดีย (ยู 19)
2
0
ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19)
อัฟกานิสถาน ยู19
1
0
อัฟกานิสถาน ยู19
อุซเบกิสถาน(ยู19)
0
2
ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19)
อินเดีย (ยู 19)
4
0
อินเดีย (ยู 19)
อัฟกานิสถาน ยู19
0
3
ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19)
อุซเบกิสถาน(ยู19) 1
1
1
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
เกาะ มาเรียนา เหนือ (ยู 19)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19)
3
4
กัมพูชา(ยู19)
มาเลเซีย(ยู19) 2
4
5
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19)
ไทย(ยู19)
0
9
กัมพูชา(ยู19)
เกาะ มาเรียนา เหนือ (ยู 19)
9
0
ไทย(ยู19)
เกาะ มาเรียนา เหนือ (ยู 19)
21
0
มาเลเซีย(ยู19)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19)
11
0
มาเลเซีย(ยู19)
เกาะ มาเรียนา เหนือ (ยู 19)
10
0
กัมพูชา(ยู19)
ไทย(ยู19)
2
1
ไทย(ยู19)
มาเลเซีย(ยู19)
0
1
กัมพูชา(ยู19)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19)
3
0
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตรเลีย(ยู19) 1
ลาว(ยู19)
2
2
จีน-ไต้หวัน(ยู 19)
มาเก๊า(ยู19)
8
0
มาเก๊า(ยู19)
ออสเตรเลีย(ยู19)
0
6
จีน-ไต้หวัน(ยู 19)
ลาว(ยู19)
1
2
มาเก๊า(ยู19)
ลาว(ยู19)
0
6
จีน-ไต้หวัน(ยู 19)
ออสเตรเลีย(ยู19)
0
5
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
เมียนมาร์(ยู 19)
จีน (ยู 19)
0
2
เกาหลีใต้ (ยู 19)
สิงคโปร์(ยู 19)
11
0
สิงคโปร์(ยู 19)
จีน (ยู 19)
0
2
เมียนมาร์(ยู 19)
เกาหลีใต้ (ยู 19)
0
3
เกาหลีใต้ (ยู 19)
จีน (ยู 19)
4
1
เมียนมาร์(ยู 19)
สิงคโปร์(ยู 19)
8
0
กลุ่ม J
เวลา ทีม เต็ม
ญี่ปุ่น(ยู19)
เกาะกวม (ยู19)
10
0
เวียดนาม (ยู19)
มองโกเลีย(ยู 19)
3
0
มองโกเลีย(ยู 19)
ญี่ปุ่น(ยู19)
0
9
เวียดนาม (ยู19)
เกาะกวม (ยู19)
4
1
มองโกเลีย(ยู 19)
เกาะกวม (ยู19)
4
3
เวียดนาม (ยู19)
ญี่ปุ่น(ยู19) 1
0
0
กลุ่ม K
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีเหนือ (ยู 19)
จีน-ฮ่องกง(ยู 19)
1
1
อินโดนีเซีย (ยู19)
ติมอร์-เลสเต (ยู 19) 1
3
1
ติมอร์-เลสเต (ยู 19)
เกาหลีเหนือ (ยู 19)
0
4
อินโดนีเซีย (ยู19)
จีน-ฮ่องกง(ยู 19)
4
0
จีน-ฮ่องกง(ยู 19)
ติมอร์-เลสเต (ยู 19)
2
1
อินโดนีเซีย (ยู19)
เกาหลีเหนือ (ยู 19)
1
1