รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีใต้(ญ)
นิวซีแลนด์(ญ)
0
0
เกาหลีใต้(ญ)
อังกฤษ(ญ)
0
0
นิวซีแลนด์(ญ)
อังกฤษ(ญ)
0
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตรเลีย(ญ)
เม็กซิโก (ญ)
3
1
จีน-ไต้หวัน (ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
0
1
เม็กซิโก (ญ)
จีน-ไต้หวัน (ญ)
1
0