เวลา ทีม เต็ม
โอฮูด มีดินา
อัล ฟาร์ท
1
1
อัล ราเอ็ด
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ)
1
0
อัล-ไฟฮา
อัล ทาวอน
1
0
อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)
อัล บาเดน
1
0