รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
อัลรูสตัก
อัล เวห์ด้า(โอมาน)
3
0
อัล ซีบ
อัล ชาบับ(โอมาน)
2
0
บาห์ลา
ibri
2
0
ดูฟาร์
อัล นาห์ด้า
0
1
โอมาน คลับ
ซูร์ คลับ
3
2
โซฮาร์ คลับ
อัล นาเซอร์ (โอมาน)
1
1