รอบที่ 17
เวลา ทีม เต็ม
อัล ซีบ
อัล เวห์ด้า(โอมาน)
2
0
บาห์ลา
ซูร์ คลับ
0
0
อัล นาเซอร์ (โอมาน)
โอมาน คลับ
0
3
อัลรูสตัก
ibri
2
1
อัล ชาบับ(โอมาน)
ดูฟาร์
0
0
โซฮาร์ คลับ
อัล นาห์ด้า