รอบที่ 8
เวลา ทีม เต็ม
มานน์
ซาฮับ เอสซี
3
1
อัล อคาบา เอสซี
อัลซอลส์
2
0
อัล อาห์ลี
ชบับ อลอร์ดอน
0
1
อัล-จาลิล
อัล ฮุสเซน อีร์บิด
0
1
อัล วีห์ดัต
อัล แรมธ่า คลับ
3
0
Moghayer Al Sarhan
อัล ไฟซาลี