กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
จอร์แดน (ยู 16)
เนปาล(ยู16)
7
0
คูเวต (ยู 16)
ศรีลังกา (ยู 16)
2
0
ศรีลังกา (ยู 16)
ทาจิกิสถาน (ยู 16)
0
8
คูเวต (ยู 16)
เนปาล(ยู16)
1
1
ทาจิกิสถาน (ยู 16)
คูเวต (ยู 16)
9
0
จอร์แดน (ยู 16)
ศรีลังกา (ยู 16)
7
0
จอร์แดน (ยู 16)
คูเวต (ยู 16)
1
1
เนปาล(ยู16)
ทาจิกิสถาน (ยู 16)
0
7
ศรีลังกา (ยู 16)
เนปาล(ยู16)
0
3
จอร์แดน (ยู 16)
ทาจิกิสถาน (ยู 16)
2
5
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
อุซเบกิสถาน (ยู 16)
บาห์เรน(ยู16)
3
1
อินเดีย (ยู 16)
เติร์กเมนิสถาน (ยู 16)
5
0
บาห์เรน(ยู16)
อินเดีย (ยู 16)
0
5
อุซเบกิสถาน (ยู 16)
เติร์กเมนิสถาน (ยู 16)
3
2
บาห์เรน(ยู16)
เติร์กเมนิสถาน (ยู 16)
1
2
อุซเบกิสถาน (ยู 16)
อินเดีย (ยู 16)
1
1
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
อัฟกานิสถาน (ยู 16)
ปาเลสไตน์ (ยู 16)
2
2
อิหร่าน(ยู16)
มัลดีฟส์ (ยู 16)
13
0
มัลดีฟส์ (ยู 16)
อัฟกานิสถาน (ยู 16)
0
3
อิหร่าน(ยู16)
ปาเลสไตน์ (ยู 16)
2
1
ปาเลสไตน์ (ยู 16)
มัลดีฟส์ (ยู 16)
4
1
อิหร่าน(ยู16)
อัฟกานิสถาน (ยู 16)
4
0
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
โอมาน (ยู 16)
ปากีสถาน (ยู16)
2
0
ซาอุดิอาระเบีย (ยู 16)
ซีเรีย(ยู16)
4
1
ซีเรีย(ยู16)
โอมาน (ยู 16)
0
1
ซาอุดิอาระเบีย (ยู 16)
ปากีสถาน (ยู16)
4
2
ซีเรีย(ยู16)
ปากีสถาน (ยู16)
1
1
ซาอุดิอาระเบีย (ยู 16)
โอมาน (ยู 16)
0
0
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
เยเมน (ยู 16)
ภูฎาน (ยู 16)
10
1
กาตาร์ (ยู 16)
บังคลาเทศ (ยู 16)
2
0
ภูฎาน (ยู 16)
บังคลาเทศ (ยู 16)
0
3
กาตาร์ (ยู 16)
เยเมน (ยู 16)
1
1
เยเมน (ยู 16)
บังคลาเทศ (ยู 16)
3
0
กาตาร์ (ยู 16)
ภูฎาน (ยู 16)
11
0
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
อิรัก(ยู 16)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 16)
0
1
คีร์กิสถาน(ยู16)
เลบานอน (ยู 16)
3
2
เลบานอน (ยู 16)
อิรัก(ยู 16)
1
2
คีร์กิสถาน(ยู16)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 16)
1
2
เลบานอน (ยู 16)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 16)
1
4
คีร์กิสถาน(ยู16)
อิรัก(ยู 16)
0
3
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 16)
จีน(ยู16)
0
7
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ยู 16)
ฟิลิปปินส์(ยู16)
0
7
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ยู 16)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 16)
1
5
อินโดนีเซีย(ยู16)
ฟิลิปปินส์(ยู16)
4
0
จีน(ยู16)
ฟิลิปปินส์(ยู16)
6
0
อินโดนีเซีย(ยู16)
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ยู 16)
15
1
จีน(ยู16)
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ยู 16)
15
0
อินโดนีเซีย(ยู16)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 16)
8
0
ฟิลิปปินส์(ยู16)
บรูไนดารุซซาลาม(ยู 16)
3
2
อินโดนีเซีย(ยู16)
จีน(ยู16)
0
0
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
มาเก๊า(ยู16)
มองโกเลีย(ยู 16)
0
1
เวียดนาม(ยู16)
ติมอร์ เลสเต (ยู 16)
2
0
มาเก๊า(ยู16)
ติมอร์ เลสเต (ยู 16)
1
6
มองโกเลีย(ยู 16)
ออสเตรเลีย (ยู 16)
1
2
ออสเตรเลีย (ยู 16)
มาเก๊า(ยู16)
3
0
เวียดนาม(ยู16)
มองโกเลีย(ยู 16)
7
0
ติมอร์ เลสเต (ยู 16)
ออสเตรเลีย (ยู 16)
0
1
เวียดนาม(ยู16)
มาเก๊า(ยู16)
6
0
มองโกเลีย(ยู 16)
ติมอร์ เลสเต (ยู 16)
0
5
เวียดนาม(ยู16)
ออสเตรเลีย (ยู 16)
1
2
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีเหนือ (ยู 16)
กวม (ยู 16)
16
0
สิงคโปร์(ยู16)
จีน-ฮ่องกง(ยู 16)
1
2
กวม (ยู 16)
จีน-ฮ่องกง(ยู 16)
1
4
สิงคโปร์(ยู16)
เกาหลีเหนือ (ยู 16)
1
6
เกาหลีเหนือ (ยู 16)
จีน-ฮ่องกง(ยู 16)
4
0
สิงคโปร์(ยู16)
กวม (ยู 16)
10
1
กลุ่ม J
เวลา ทีม เต็ม
ลาว (ยู16)
ญี่ปุ่น(ยู16)
0
4
มาเลเซีย(ยู16)
กัมพูชา (ยู16)
7
0
กัมพูชา (ยู16)
ญี่ปุ่น(ยู16)
0
8
ลาว (ยู16)
มาเลเซีย(ยู16)
1
0
ญี่ปุ่น(ยู16)
มาเลเซีย(ยู16)
2
2
ลาว (ยู16)
กัมพูชา (ยู16)
1
0
กลุ่ม K
เวลา ทีม เต็ม
เกาหลีใต้(ยู16)
จีน-ไต้หวัน (ยู 16)
10
0
เมียนมาร์(ยู16)
ไทย (ยู16)
0
4
จีน-ไต้หวัน (ยู 16)
ไทย (ยู16)
0
6
เมียนมาร์(ยู16)
เกาหลีใต้(ยู16)
0
1
เกาหลีใต้(ยู16)
ไทย (ยู16)
2
0
เมียนมาร์(ยู16)
จีน-ไต้หวัน (ยู 16)
0
2