เวลา ทีม เต็ม
จีน (ยู 23)
เกาหลีใต้(ยู 23)
1
2
ญี่ปุ่น(ยู23) 1
เกาหลีเหนือ (ยู 23)
1
2
เกาหลีใต้(ยู 23)
ญี่ปุ่น(ยู23) 1
2
5
จีน (ยู 23)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0
0
เกาหลีเหนือ (ยู 23)
เกาหลีใต้(ยู 23)
2
2
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
ญี่ปุ่น(ยู23)
0
0
จีน (ยู 23)
ญี่ปุ่น(ยู23)
0
2
จีน-ฮ่องกง(ยู22) 1
เกาหลีเหนือ (ยู 23)
2
5
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
เกาหลีใต้(ยู 23)
0
6
จีน (ยู 23) 1
เกาหลีเหนือ (ยู 23)
0
3