รอบที่ 16
เวลา ทีม เต็ม
ฟูแลด ครูเซสตัน
กอล โกฮาร์ เอฟซี
0
1
บาดราน เอฟซี
เอสเตกัล คูซสถาน
0
0
เมส ราฟซานจาน
ซอร์คพูชาน พักแดชท์
0
0
เพย์กัน
นาซซาจี้ มาซานดาราน
1
1
ซบ อฮัน
มาลาวัน
0
1
อลูมิเนียม อารัก เอฟซี
เพอร์เซโปลิส
1
0
เอสเตกฮลัล
ซาแนท นาฟ
1
0
แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ
เซปาฮัน