เวลา ทีม เต็ม
แอลดียู กีโต้
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ
1
0
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ 1
แอลดียู กีโต้
2
0