รอบที่ 8
เวลา ทีม เต็ม
CLB TPHCM (W)
เซินลา(ญ)
TNG Thai Nguyen (W)
โฮจิมินห์ซิตี้(ญ)บี
ฮา นอย 2 ( ญ )
Phong Phu Ha Nam (W)
Than KSVN (W)
ฮานอย(ญ)