รอบคัดเลือก
เวลา ทีม เต็ม
ตองกา
ซามัว
1
4
ซามัว
หมู่เกาะคุ๊ก 1
1
0
ตองกา 1
หมู่เกาะคุ๊ก
0
1