ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
ฮ่องกง เรนเจอร์ส เอฟซี
อีสเทอร์น เอ.เอ ฟุตบอล
3
0