ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตรเลีย (ญ) ยู20
เกาหลีใต้ (ญ) ยู20
1
0