คัดเลือกรอบ2
เวลา ทีม เต็ม
ชิลี (ญ)
เฮติ (ญ)
1
2
โปรตุเกส(ญ)
แคเมอรูน (ญ)
2
1
ปารากวัย (ญ)
ปานามา (ญ)
0
1