Round 6
เวลา ทีม เต็ม
เอสเจเค อคาร์ติเมียร์
ทีพีเอส ตูร์คู
เอฟซี ฮาก้า
พีเค-35 วานตา
เคพีวี คอคคูล่า
ลาห์ติ
อินเตอร์ ตูร์คู
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา
คูพีเอส
วันตา
เอซี โอลู
เอสเจเค ไซนาโจเอน
วีพีเอส วาซ่า
อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล
เอชเจเค เฮลซิงกิ