ลีก B
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ฮังการี(ญ)
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
1
1
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
ตุรกี (ญ)
3
1
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
0
4
ตุรกี (ญ)
ฮังการี(ญ)
2
1
ตุรกี (ญ)
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
1
0
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
ฮังการี(ญ)
2
1
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
ตุรกี (ญ)
1
0
ฮังการี(ญ)
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
1
0
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
ฮังการี(ญ)
ตุรกี (ญ)
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
สวิตเซอร์แลนด์(ญ)
อาเซอร์ไบจาน (ญ)
ฮังการี(ญ)
ตุรกี (ญ)
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
สโลวะเกีย(ญ)
อิสราเอล(ญ)
2
0
เซอร์เบีย(ญ)
สกอตแลนด์(ญ)
0
0
อิสราเอล(ญ)
เซอร์เบีย(ญ)
2
4
สกอตแลนด์(ญ)
สโลวะเกีย(ญ)
1
0
เซอร์เบีย(ญ)
สโลวะเกีย(ญ)
2
1
สกอตแลนด์(ญ)
อิสราเอล(ญ)
4
1
อิสราเอล(ญ)
สกอตแลนด์(ญ)
0
5
สโลวะเกีย(ญ)
เซอร์เบีย(ญ)
0
4
เซอร์เบีย(ญ)
อิสราเอล(ญ)
สโลวะเกีย(ญ)
สกอตแลนด์(ญ)
สกอตแลนด์(ญ)
เซอร์เบีย(ญ)
อิสราเอล(ญ)
สโลวะเกีย(ญ)
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
มอลตา(ญ)
0
0
โปรตุเกส(ญ)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
3
0
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
1
3
มอลตา(ญ)
โปรตุเกส(ญ)
0
2
มอลตา(ญ)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
0
1
โปรตุเกส(ญ)
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
4
0
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
มอลตา(ญ)
2
1
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
โปรตุเกส(ญ)
1
2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
โปรตุเกส(ญ)
มอลตา(ญ)
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
โปรตุเกส(ญ)
มอลตา(ญ)
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
ยูเครน(ญ)
โคโซโว (ญ)
2
0
เวลส์ (ญ)
โครเอเชีย(ญ)
4
0
โคโซโว (ญ)
เวลส์ (ญ)
0
6
โครเอเชีย(ญ)
ยูเครน(ญ)
1
0
โคโซโว (ญ) 1
โครเอเชีย(ญ)
0
1
เวลส์ (ญ)
ยูเครน(ญ)
1
1
ยูเครน(ญ)
เวลส์ (ญ)
2
2
โครเอเชีย(ญ)
โคโซโว (ญ)
2
0
โครเอเชีย(ญ)
เวลส์ (ญ)
โคโซโว (ญ)
ยูเครน(ญ)
เวลส์ (ญ)
โคโซโว (ญ)
ยูเครน(ญ)
โครเอเชีย(ญ)