รอบที่ 16
เวลา ทีม เต็ม
เอฟเค ไดนาวา อะลีตุส
Hegelmann Litauen
ซูดูว่า
บันก้า การ์ซได
บอลติกปาเนเวจิส
ซิอัวลิอาย
TransINVEST Vilnius
เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส
ดีซัวกาส เทลเซีย
สปายริส เคานาส