กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ไอซ์แลนด์ (ยู 19)
เดนมาร์ค (ยู 19)
1
1
ฝรั่งเศส(ยู 19) 1
เอสโตเนีย(ยู 19)
2
0
เดนมาร์ค (ยู 19)
เอสโตเนีย(ยู 19) 1
4
0
ฝรั่งเศส(ยู 19)
ไอซ์แลนด์ (ยู 19)
1
0
เดนมาร์ค (ยู 19)
ฝรั่งเศส(ยู 19) 1
2
1
เอสโตเนีย(ยู 19)
ไอซ์แลนด์ (ยู 19)
0
3
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
นอร์เวย์(ยู 19)
ยิบรอลตา (ยู19)
10
0
ลัตเวีย(ยู 19)
ฮังการี(ยู 19)
1
1
ฮังการี(ยู 19)
ยิบรอลตา (ยู19)
6
0
นอร์เวย์(ยู 19)
ลัตเวีย(ยู 19)
3
0
ยิบรอลตา (ยู19)
ลัตเวีย(ยู 19)
0
8
ฮังการี(ยู 19)
นอร์เวย์(ยู 19)
1
2
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
เซอร์เบีย(ยู 19)
อันดอร์รา(ยู 19)
1
0
บัลแกเรีย(ยู 19)
สกอตแลนด์(ยู 19)
0
0
สกอตแลนด์(ยู 19)
อันดอร์รา(ยู 19)
3
1
เซอร์เบีย(ยู 19)
บัลแกเรีย(ยู 19)
0
0
อันดอร์รา(ยู 19)
บัลแกเรีย(ยู 19) 1
2
1
สกอตแลนด์(ยู 19)
เซอร์เบีย(ยู 19)
2
1
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
อิตาลี(ยู 19)
ลิคเทนสไตน์ ยู19
7
0
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19)
สวีเดน(ยู 19)
2
1
อิตาลี(ยู 19)
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19)
0
1
สวีเดน(ยู 19)
ลิคเทนสไตน์ ยู19
0
0
ลิคเทนสไตน์ ยู19
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19)
0
4
สวีเดน(ยู 19)
อิตาลี(ยู 19)
2
2
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
เยอรมนี (ยู 19)
คาซัคสถาน(ยู 19)
6
0
มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19)
โปแลนด์ (ยู 19)
2
0
โปแลนด์ (ยู 19)
คาซัคสถาน(ยู 19) 1
3
0
เยอรมนี (ยู 19)
มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19)
3
1
คาซัคสถาน(ยู 19) 1
มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19)
1
1
โปแลนด์ (ยู 19)
เยอรมนี (ยู 19)
3
3
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
ไซปรัส(ยู 19)
จอร์เจีย (ยู 19)
0
2
สเปน(ยู 19)
มอลโดวา(ยู 19)
5
0
จอร์เจีย (ยู 19)
มอลโดวา(ยู 19) 1
2
1
สเปน(ยู 19)
ไซปรัส(ยู 19)
2
0
จอร์เจีย (ยู 19)
สเปน(ยู 19)
0
4
มอลโดวา(ยู 19)
ไซปรัส(ยู 19)
0
1
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
ยูเครน(ยู 19)
มอลตา(ยู 19)
3
1
โคโซโว(ยู 19)
สโลวะเกีย(ยู 19)
1
1
ยูเครน(ยู 19)
โคโซโว(ยู 19)
0
4
สโลวะเกีย(ยู 19)
มอลตา(ยู 19)
3
0
สโลวะเกีย(ยู 19)
ยูเครน(ยู 19)
0
4
มอลตา(ยู 19)
โคโซโว(ยู 19)
2
2
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
เบลารุส(ยู 19)
กรีซ(ยู 19)
1
0
ตุรกี(ยู19)
ลิธัวเนีย (ยู 19)
3
1
กรีซ(ยู 19)
ลิธัวเนีย (ยู 19)
2
1
ตุรกี(ยู19) 1
เบลารุส(ยู 19)
3
1
ลิธัวเนีย (ยู 19)
เบลารุส(ยู 19) 1
2
0
กรีซ(ยู 19)
ตุรกี(ยู19)
0
1
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
อิสราเอล(ยู 19)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 19)
6
0
อาร์เมเนีย(ยู 19)
โครเอเชีย(ยู 19)
1
2
อิสราเอล(ยู 19)
อาร์เมเนีย(ยู 19)
1
0
โครเอเชีย(ยู 19)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 19)
2
0
หมู่เกาะแฟโร(ยู 19)
อาร์เมเนีย(ยู 19)
3
2
โครเอเชีย(ยู 19)
อิสราเอล(ยู 19)
0
0
กลุ่ม J
เวลา ทีม เต็ม
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)
ซานมารีโน(ยู 19)
4
0
ฟินแลนด์(ยู 19)
โรมาเนีย(ยู 19)
0
0
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)
ฟินแลนด์(ยู 19)
1
0
โรมาเนีย(ยู 19)
ซานมารีโน(ยู 19)
7
0
โรมาเนีย(ยู 19) 1
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)
1
1
ซานมารีโน(ยู 19)
ฟินแลนด์(ยู 19)
0
8
กลุ่ม K
เวลา ทีม เต็ม
อาเซอร์ไบจาน(ยู 19)
บอสเนีย (ยู 19)
0
0
เนเธอร์แลนด์(ยู 19)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 19)
2
0
บอสเนีย (ยู 19)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 19)
1
0
เนเธอร์แลนด์(ยู 19)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 19)
2
1
บอสเนีย (ยู 19)
เนเธอร์แลนด์(ยู 19)
0
3
ลักเซมเบิร์ก(ยู 19)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 19)
2
1
กลุ่ม L
เวลา ทีม เต็ม
เวลส์(ยู 19)
ออสเตรีย(ยู 19)
0
0
อังกฤษ(ยู 19)
มอนเตเนโก(ยู 19)
0
0
อังกฤษ(ยู 19)
เวลส์(ยู 19)
1
1
ออสเตรีย(ยู 19)
มอนเตเนโก(ยู 19)
1
0
ออสเตรีย(ยู 19)
อังกฤษ(ยู 19)
0
0
มอนเตเนโก(ยู 19)
เวลส์(ยู 19)
3
0
กลุ่ม M
เวลา ทีม เต็ม
สโลวีเนีย(ยู 19)
เบลเยียม(ยู 19)
1
1
ไอร์แลนด์(ยู 19)
แอลเบเนีย(ยู 19)
3
1
ไอร์แลนด์(ยู 19)
สโลวีเนีย(ยู 19)
0
0
เบลเยียม(ยู 19)
แอลเบเนีย(ยู 19)
2
0
แอลเบเนีย(ยู 19)
สโลวีเนีย(ยู 19)
0
1
เบลเยียม(ยู 19)
ไอร์แลนด์(ยู 19)
1
0