รอบที่ 16
เวลา ทีม เต็ม
เอฟเค วัลเมียรา
เจลกาว่า
บีเอฟซี เดากวาฟิลส์
เอฟเค ออดา ริกา
เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก
โกรบินา
เมตต้า'ลู ริกา
ริกาสฟุทโบลา สโกลา
ริก้า เอฟซี
ตูกุมส์-2000