รอบที่ 11
เวลา ทีม เต็ม
นัมยังจู ซิติเซ่น
จอนจู ซิติเซน เอฟซี
โซล ยูไนเต็ด
Geoje Citizen
Daejeon Hana Citizen II
Sejong Vanesse FC
พย็องแท็กซิติเซ็น
Jinju Citizen
Jeonbuk Hyundai Motors II
Dangjin Citizen
ชุงจูซิติเซ็น
กวางจูกวางซานเอฟซี