กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
เดนมาร์ก (ยู17)
ลิธัวเนีย(ยู 17)
4
1
จอร์เจีย (ยู 17)
ออสเตรีย(ยู 17)
1
2
ออสเตรีย(ยู 17)
ลิธัวเนีย(ยู 17)
1
0
เดนมาร์ก (ยู17)
จอร์เจีย (ยู 17)
1
2
ออสเตรีย(ยู 17)
เดนมาร์ก (ยู17) 1
2
2
ลิธัวเนีย(ยู 17)
จอร์เจีย (ยู 17)
1
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ลัตเวีย(ยู 17) 1
โปแลนด์(ยู 17)
0
3
สวีเดน(ยู 17)
มอลโดว่า(ยู17)
3
2
โปแลนด์(ยู 17)
มอลโดว่า(ยู17) 1
3
0
สวีเดน(ยู 17)
ลัตเวีย(ยู 17)
2
0
มอลโดว่า(ยู17) 2
ลัตเวีย(ยู 17)
0
3
โปแลนด์(ยู 17)
สวีเดน(ยู 17)
2
1
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
ฟินแลนด์(ยู 17)
ยูเครน(ยู 17)
2
2
เยอรมนี(ยู 17)
ลิกเตนสไตน์(ยู 17)
6
0
เยอรมนี(ยู 17)
ฟินแลนด์(ยู 17)
1
1
ยูเครน(ยู 17)
ลิกเตนสไตน์(ยู 17)
7
0
ยูเครน(ยู 17)
เยอรมนี(ยู 17)
0
1
ลิกเตนสไตน์(ยู 17)
ฟินแลนด์(ยู 17)
0
3
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
ลักเซมเบิร์ก(ยู 17) 1
สโลวีเนีย(ยู17)
1
1
เซอร์เบีย ยู17
อาเซอร์ไบจาน(ยู 17)
5
1
สโลวีเนีย(ยู17)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 17)
3
0
เซอร์เบีย ยู17
ลักเซมเบิร์ก(ยู 17)
3
0
อาเซอร์ไบจาน(ยู 17)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 17)
1
1
สโลวีเนีย(ยู17)
เซอร์เบีย ยู17
2
2
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
มอนเตเนโกร(ยู17)
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
0
4
โปรตุเกส(ยู 17)
แอลเบเนีย(ยู 17)
3
0
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
แอลเบเนีย(ยู 17)
6
1
โปรตุเกส(ยู 17) 1
มอนเตเนโกร(ยู17)
6
1
แอลเบเนีย(ยู 17)
มอนเตเนโกร(ยู17) 1
2
0
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
โปรตุเกส(ยู 17)
0
2
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
ฝรั่งเศส(ยู 17)
เอสโตเนีย(ยู17)
4
0
โรมาเนีย(ยู 17)
นอร์เวย์(ยู17)
0
0
ฝรั่งเศส(ยู 17)
โรมาเนีย(ยู 17)
1
1
นอร์เวย์(ยู17)
เอสโตเนีย(ยู17)
2
2
เอสโตเนีย(ยู17)
โรมาเนีย(ยู 17)
0
3
นอร์เวย์(ยู17)
ฝรั่งเศส(ยู 17)
0
0
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
เบลารุส(ยู 17)
สกอตแลนด์(ยู 17)
3
1
ตุรกี(ยู 17)
คาซัคสถาน(ยู 17)
0
0
สกอตแลนด์(ยู 17)
คาซัคสถาน(ยู 17)
2
0
ตุรกี(ยู 17)
เบลารุส(ยู 17)
1
0
คาซัคสถาน(ยู 17)
เบลารุส(ยู 17)
0
0
สกอตแลนด์(ยู 17)
ตุรกี(ยู 17)
0
3
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
สเปน (ยู17)
มอลตา(ยู 17)
7
0
มาซิโดเนีย(ยู 17)
สโลวาเกีย(ยู 17)
0
4
สเปน (ยู17)
มาซิโดเนีย(ยู 17)
5
0
สโลวาเกีย(ยู 17)
มอลตา(ยู 17)
1
0
มอลตา(ยู 17) 1
มาซิโดเนีย(ยู 17)
1
1
สโลวาเกีย(ยู 17)
สเปน (ยู17)
1
5
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
อังกฤษ(ยู 17)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 17)
8
0
โคโซโว(ยู17)
โครเอเชีย(ยู 17)
0
4
อังกฤษ(ยู 17)
โคโซโว(ยู17)
5
0
โครเอเชีย(ยู 17)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 17)
6
0
โครเอเชีย(ยู 17)
อังกฤษ(ยู 17)
1
5
หมู่เกาะแฟโร(ยู 17)
โคโซโว(ยู17) 1
1
3
กลุ่ม J
เวลา ทีม เต็ม
ไอซ์แลนด์(ยู17)
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17)
0
3
ไอร์แลนด์ (ยู 17)
อาร์มาเนีย(ยู 17) 1
4
0
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17)
อาร์มาเนีย(ยู 17)
5
0
ไอร์แลนด์ (ยู 17)
ไอซ์แลนด์(ยู17)
0
0
อาร์มาเนีย(ยู 17) 1
ไอซ์แลนด์(ยู17)
1
7
สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17)
ไอร์แลนด์ (ยู 17)
0
0
กลุ่ม K
เวลา ทีม เต็ม
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 17)
กรีซ (ยู17)
0
2
อิตาลี (ยู 17)
ซานมารีโน (ยู 17)
4
0
กรีซ (ยู17)
ซานมารีโน (ยู 17)
2
0
อิตาลี (ยู 17)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 17)
0
0
กรีซ (ยู17)
อิตาลี (ยู 17)
2
1
ซานมารีโน (ยู 17)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 17)
0
4
กลุ่ม L
เวลา ทีม เต็ม
อิสราเอล(ยู 17)
เบลเยียม (ยู 17)
ยกเลิก
เบลเยียม (ยู 17)
ยิบรอลตาร์(ยู17)
4
0
เวลส์ (ยู17)
อิสราเอล(ยู 17)
ยกเลิก
อิสราเอล(ยู 17)
ยิบรอลตาร์(ยู17)
ยกเลิก
เบลเยียม (ยู 17)
เวลส์ (ยู17)
0
1
ยิบรอลตาร์(ยู17)
เวลส์ (ยู17)
0
4
กลุ่ม M
เวลา ทีม เต็ม
บัลแกเรีย(ยู 17) 1
บอสเนีย (ยู17)
1
1
ฮังการี(ยู17)
อันดอร์ร่า ยู17
2
0
บอสเนีย (ยู17)
อันดอร์ร่า ยู17
3
0
ฮังการี(ยู17)
บัลแกเรีย(ยู 17)
0
1
อันดอร์ร่า ยู17 1
บัลแกเรีย(ยู 17)
1
2
บอสเนีย (ยู17)
ฮังการี(ยู17)
1
3