รอบที่ 23
เวลา ทีม เต็ม
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
ES Ben Aknoun
เลื่อน
Union Sportive Souf
เอเอสโอ ชเลฟ
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
ยูเอส บิสกรา
อีเอส เซทิฟ
เจเอส ซาอัวร่า
เจเอส คาบิลี่
เอ็มซี โอราน
USM Khenchela
ซีเอส กงส์ต็องตีน
เอ็นซี มากร้า
เอ็มซี แอลเจอร์
ปาราดัว เอซี
El Bayadh