ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
มาร์ตีนิก
เฟรนช์ เกียนา
0
1