กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ)
เบรย์ดาบลิค (ญ)
1
3
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ)
3
1
เคฟลาวิค(ญ)
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
4
1
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
เบรย์ดาบลิค (ญ)
2
4
เคฟลาวิค(ญ)
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
0
1
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ)
0
3
เบรย์ดาบลิค (ญ)
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
10
0
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
เคฟลาวิค(ญ)
2
5
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ)
0
1
เคฟลาวิค(ญ)
เบรย์ดาบลิค (ญ)
1
7
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ)
เคฟลาวิค(ญ)
1
3
เบรย์ดาบลิค (ญ)
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
5
0
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
1
1
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
เอชเค ไวคินเกอร์ (ญ)
2
1
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
2
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
อัคราเนส(ญ)
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์(ญ)
4
1
อัลฟ์ตาเนส (ญ)
Augnablik Women's
0
5
Augnablik Women's
อัคราเนส(ญ)
0
1
ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ (ญ)
อัลฟ์ตาเนส (ญ)
5
2
อัคราเนส(ญ)
ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ (ญ)
0
3
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์(ญ)
Augnablik Women's
3
0
อัลฟ์ตาเนส (ญ)
อัคราเนส(ญ)
0
4
ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ (ญ)
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์(ญ)
1
1
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์(ญ)
อัลฟ์ตาเนส (ญ)
6
0
Augnablik Women's
ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ (ญ)
0
1