เวลา ทีม เต็ม
ดูคูว์ เดอ คาเซียส์
ซีเอฟอาร์เจ มาริกา อาร์เจ
Paduano RJ
Aris Petroupolis
ไฟร์เบอร์กูเอนเซ่ (อาร์เจ)
อเมริกา อาร์เจ
Serrano BA
Artsul RJ
Zinzane FC
อเมริกาโน่ อาร์เจ
บองซูเซสโซ่
แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ
เซนต์.คริสโตบัล อาร์เจ
โอลาเรีย
เบลฟอร์ด โรโซ อาร์เจ
คาโบเฟรนเซ่ (อาร์เจ)
แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ
บองซูเซสโซ่
ซีเอฟอาร์เจ มาริกา อาร์เจ
ดูคูว์ เดอ คาเซียส์
Aris Petroupolis
Paduano RJ
อเมริกา อาร์เจ
ไฟร์เบอร์กูเอนเซ่ (อาร์เจ)
Artsul RJ
Serrano BA
อเมริกาโน่ อาร์เจ
Zinzane FC
โอลาเรีย
เซนต์.คริสโตบัล อาร์เจ
คาโบเฟรนเซ่ (อาร์เจ)
เบลฟอร์ด โรโซ อาร์เจ