รอบที่ 34
เวลา ทีม เต็ม
บอนนี่ริกก์โรส
สปาร์ตันส์
ไคลด์
สเตนเฮาส์มัวร์
เอลจิน ซิตี้
ปีเตอร์เฮด
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
อีสต์ ไฟฟ์
สแตรนแรร์
ดัมบาร์ตัน