รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
Mahar United
Chinland
3
1
ดากอนเอฟซี
กะฉิ่นยูไนเต็ดเอฟซี
1
0
ยะไข่ยูไนเต็ด
เอยาวะดี ยูไนเต็ด
2
2
Ispe FC
หงสาวดี ยูไนเต็ด
3
0
เมียวดี เอฟซี
ยาด­านาบอน เอฟซี
3
1
ชาน ยูไนเต็ด
ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด
0
0