รอบที่ 2
เวลา ทีม เต็ม
ยูเมีย ไอเค (ญ)
ซันนานา เอสเค (ญ)
Alingsas (W)
Orebro Soder (W)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ)
จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ)
โบลสตรานอส เอสเค (ญ)
ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ)
ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ)
ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ)
มัลโม่(W)
ไอเค อุปซาลา (ญ)
เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ)