รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตรเลีย (ยู 23)
จอร์แดน(ยู 23)
กาตาร์ (ยู23)
อินโดนีเซีย (ยู 23)
อินโดนีเซีย (ยู 23)
ออสเตรเลีย (ยู 23)
จอร์แดน(ยู 23)
กาตาร์ (ยู23)
จอร์แดน(ยู 23)
อินโดนีเซีย (ยู 23)
กาตาร์ (ยู23)
ออสเตรเลีย (ยู 23)
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
จีน (ยู 23)
เกาหลีใต้(ยู 23)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23)
ญี่ปุ่น(ยู23)
ญี่ปุ่น(ยู23)
จีน (ยู 23)
เกาหลีใต้(ยู 23)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23)
ญี่ปุ่น(ยู23)
เกาหลีใต้(ยู 23)
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
ทาจิกิสถาน(ยู23)
อิรัก (ยู23)
ไทย (ยู 23)
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)
อิรัก (ยู23)
ไทย (ยู 23)
ทาจิกิสถาน(ยู23)
อิรัก (ยู23)
ไทย (ยู 23)
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)
ทาจิกิสถาน(ยู23)
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
คูเวต (ยู 23)
อุซเบกิสถาน(ยู23)
มาเลเซีย (ยู 23)
เวียดนาม(ยู 23)
อุซเบกิสถาน(ยู23)
มาเลเซีย (ยู 23)
เวียดนาม(ยู 23)
คูเวต (ยู 23)
คูเวต (ยู 23)
มาเลเซีย (ยู 23)
อุซเบกิสถาน(ยู23)
เวียดนาม(ยู 23)