กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
โอคแลนด์ ซิตี้
สิงคโปร์(ยู 23) 1
4
0
สิงคโปร์(ยู 23)
บ็อดเดน ทาวน์ เอฟซี
0
0
โอคแลนด์ ซิตี้
บ็อดเดน ทาวน์ เอฟซี
9
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ฟิจิ (ยู20)
Amicale FC
0
3
Amicale FC
บูไสทีน
2
1
บูไสทีน
ฟิจิ (ยู20) 2
7
1