เวลา ทีม เต็ม
แอทเลติก เอสคาลเดส
อินเตอร์ คลับ เอสคัลเดส
1
3